Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Συγκρότηση Κοσμητείας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 2022-23

συγκρότηση Κοσμητείας ΑΔΑ 9Υ19469Β7Θ-ΙΘ2