Διευκρίνηση για την Πρόσκληση «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Π.70/2023) που αναρτήθηκε στις 19-09-2023

Διευκρινίζετε ότι  στην Πρόσκληση  για «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Π.70/2023) , το είδος με αύξοντα αριθμό  1 (Κλίβανος Ξήρανσης για Εργαστηριακή Χρήση), οι προδιαγραφές  από   :

– Να έχει εξωτερικές διαστάσεις: 69×63,5x47cm (W x H x D)
– Να έχει εσωτερικές διαστάσεις: 40×41.5x31cm (W x H x D)

Αλλάζουν σε :

  • Να έχει εξωτερικές διαστάσεις: (W x H x D): 585 x 707 x 434 mm
  • Να έχει εσωτερικές διαστάσεις (W x H x D) : 400 x 320 x 250mm