ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσίες-Μεταλλικά σπιράλ-Θερμοκολλήσεις για την Β.Κ.Π.» (Π- 56/2024)

Διευκρίνηση της  Πρόσκλησης με τίτλο:  «Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσίες-Μεταλλικά σπιράλ – Θερμοκολλήσεις για την Β.Κ.Π.» (Π- 56/2024), που αναρτήθηκε στις 20-06-2024.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται  στο ποσό των 1.000,00 ευρώ  αντί των  890,00ευρώ που αναγράφηκε εκ παραδρομής.