Δήλωση ενδιαφέροντος για ορισµό πραγματογνωμόνων έτους 2022

Προκειµένου  να  διαβιβαστεί στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό πραγματογνωμόνων, παρακαλούµε όσους επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον  νέο  πίνακα πραγματογνωμόνων για το έτος 2022, να το δηλώσουν αποστέλλοντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα ή ειδίκευση, τηλέφωνο, e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dioikmerimna@upatras.gr του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, το αργότερο μέχρι τις 5.7.2021.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ