Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Ν. 4412/2016, άρθρο 32) για την “Αποτύπωση κτιρίων Πανεπιστημιούπολης Ρίου και ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών» – Φάση Α΄ (κτίρια κατασκευής ετών 1969 έως 1991)”, με αριθ. 5/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ_5.23