Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο» Διακήρυξη 33/21.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_s