Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για τη “ Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη – Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών ‘’, με αριθ. Διακήρυξης 19/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19_22 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών