Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την υπηρεσία «Αποτύπωση κτιρίων Πανεπιστημιούπολης Ρίου και ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών» – Φάση Β΄ (κτίρια κατασκευής ετών 1992 έως 2011)» με αριθ. Διακήρυξης 4/23.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ διενεργειας 4_23