Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ΄΄Προμήθεια Εργαστηριακών αναλωσίμων (Μηχανολογικών- Ηλεκτρολογικών – Evaluation Boards και Παρελκομένων) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022‘’, με αριθ. Διακήρυξης 36/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 36_22 Μηχανολογικά