Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη “ Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών ”, με αριθ. Διακήρυξης 13/21.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ