ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εγκατάσταση οθονών για βίντεο-προβολείς (projectors) σε 2 αίθουσες του Τμήματος ΗΜΤΥ» (Π.100/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για  «Εγκατάσταση οθονών για βίντεο-προβολείς (projectors) σε 2 αίθουσες του Τμήματος ΗΜΤΥ» (Π.100/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -100- ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.