ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εκτυπώσεις με μεταλλική θερμοκόλληση για το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας » (Π 102/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Εκτυπώσεις με μεταλλική θερμοκόλληση για το Τμήμα  Ιστορίας Αρχαιολογίας » (Π 102/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ .ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -102 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ.