Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Γεώργιος Κατσέλης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Θεοδώρου, Επίκουρος Καθηγητής
  • Γραμματέας: Άννα Μαρία Σπυροπούλου-Γιαννάτου