Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Βλασσούλα Μπεκιάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Συμεών Κανδηλιώτης