Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Γεώργιος Καπότης, Καθηγητής (προσωρινός Πρόεδρος)
  • Γραμματέας: Συμεών Κανδηλιώτης