Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Προκόπιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Άννα Σκεπετάρη-Αχτύπη