Τμήμα Μουσειολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Αναστασία Μακρυγένη – Ζαφειροπούλου, Καθηγήτρια (προσωρινή Πρόεδρος)
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Γραμματέας: Γεώργιος Δημάκης