Τμήμα Μουσειολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Γεώργιος Δημάκης