Εκδήλωση για τις διεθνείς κατατάξεις | 25.01.2023

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο της Επιτροπής Διεθνών Κατατάξεων, καθώς και σχετικές δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια του ιδρύματος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023, στις 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», Κτίριο Πρυτανείας. Στην εκδήλωση, με βάση τα πεπραγμένα της Επιτροπής, θα παρουσιαστούν τα συστήματα στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι βασικές επιδόσεις του με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου και λοιπές δράσεις εξωστρέφειας που έχει αναλάβει το ίδρυμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του.

Πρόγραμμα:
* Χαιρετισμός από τον Πρύτανη Καθηγητή Χρήστο Μπούρα
* Ενέργειες στρατηγικού χαρακτήρα για τις διεθνείς κατατάξεις: Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
* Διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων: Προοπτικές και προκλήσεις: Καθηγητής Θεόδωρος Χριστόπουλος
* Επισκόπηση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στις διεθνείς κατατάξεις: Δήμητρα Σταματοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
* Ποιοτικά στοιχεία από τις διεθνείς κατατάξεις για το Πανεπιστήμιο Πατρών: Γιάννης Τσάκωνας, Προϊστάμενος ΒΚΠ
* Δράσεις του ΕΛΚΕ για την προώθηση της Αριστείας, της Εξωστρέφειας και της Καινοτομίας: Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας & Καινοτομίας
* Προτάσεις Επιτροπής Διεθνών Κατατάξεων: Καθηγητής Γιώργος Κυριακού, Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Κατατάξεων