Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 9.00-13.00, πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

Α. Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία για την περίοδο μέχρι 31/8/2022 εκλέχθηκε η κ. Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια του Τμήματος.

Β. Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία για την περίοδο μέχρι 31/8/2022 εκλέχθηκε η κ. Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Μαρία Εργαζάκη

Νικόλαος Τσέλιος

Νεκτάριος Στελλάκης