Ειδήσεις

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.00, Αμφιθέατρο ΑΑ' (ισόγειο Πρυτανείας)

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των τελετών Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 09 και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, καθώς και το πρόγραμμα τελετών Καθομολόγησης