Ανακοινώσεις Erasmus+

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus 2012-2013, προβλέπεται η κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες.   

Αποτελέσματα επιλογής Erasmus Studies 2012-2013

Η Επιτροπή Erasmus μετά από Συνεδρίαση αποφάσισε την παρακάτω κατανομή θέσεων ανά Τμήμα (βλ. Εγκεκριμένες θέσεις ανα Τμήμα) για τη δράση LLP/Erasmus studies ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 [π.χ.

Σελίδες