Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 24/ 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Συμμετοχή Φωτογραφείων στις Τελετές Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.
Για το πρόγραμμα των Τελετών πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών έως 15-4-2019»

   (19.776,50 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας – Ασφαλείας με ενιαίο Κέντρο Λήψης – Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεειδοποίησης»

Y 1496: Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας – Ασφαλείας με ενιαίο Κέντρο Λήψης – Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεειδοποίησης

Προϋπολογισμός: 64.728,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. - Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 1/4/2019, ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                  Πάτρα    14  / 3  / 2019

Σελίδες