Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου (25.9.2020)

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 1-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ …ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ……………………του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020» με Αρ. Διακ. 20/20

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020» με Αρ. Διακ. 20/20

 

Δελτίο Τύπου (24.9.2020)

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων των Τμημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  16.047,34 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 30/9/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την  Πέμπτη   1/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

    στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   2.666,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την   Πέμπτη 1 /10/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο  

Σελίδες