Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) συσκευών δικτύου διανομής και ανταλλακτικών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Επιλογή Αναδόχου για την  «Προμήθεια Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) συσκευών  δικτύου διανομής και ανταλλακτικών»

Δελτίο Τύπου 30 / 2016-2017

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Επί της Διακήρυξης με Αρ. 4/17, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Επί της Διακήρυξης με Αρ. 4/17, που αφορά στην Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου”.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Επί της Διακήρυξης με Αρ. 4/17 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου”.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Επί της Διακήρυξης με Αρ. 4/17, που αφορά στην Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου”.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος

Σελίδες