Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου / 15.01.21

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                              Πάτρα    15  /  1  / 2021

Διάκριση μέλους ΔΕΠ Τμήματος Χημείας

Με πολλή χαρά πληροφορηθήκαμε για την εκλογή του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας, Καθηγητή Βιοχημείας Νίκου Καραμάνου, στη θέση του Αντιπροέδρου της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας - International Society for Matrix Biology για τη διετία 2021-2022, και στη συνέχεια στη θέση του Πρόεδρου αυτής γι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Επιστρώσεις δαπέδων Laminate, P.V.C. σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

   Ε 1527

  Συνολικής δαπάνης 74.374,46€ με ΦΠΑ

  Η δημοπρασία θα γίνει  26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών  για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της ΣΕΥ  του  Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΕΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΕΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Σελίδες