Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου 30 / 2017-2018

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 
Λογότυπο ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι εδώ!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ, την επίσημη μονάδα του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη και διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρας βίας (κατάληψη του Α΄ Κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών) οι Διαγωνισμοί της 30ης Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθούν στις Γραμματείες των Κοσμητειών του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, 3ος όροφος).

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών (23/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 551/21-05-2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,  προτίθεται να προβεί στην συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) ως κάτωθι:

Σελίδες