Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών» (Σ.Ε.Σ.Ε.)

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών» (Σ.Ε.Σ.Ε.) αποφάσισε την προκήρυξη 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν:

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας»

Τα Τμήματα Φυσικής, Βιολογίας, Ιατρικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου από το ακαδ.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Στο εν λόγω πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες