Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγής είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Προκήρυξη ΔΠΜΣ με τίτλο "Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση" Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το νέο Διαπανεπιστημιακό‐Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Χημείας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞH

 

Για την πλήρωση εικοσιπέντε (25) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδ. έτους 2016-2017

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Ιατρικής ''Δημόσια Υγεία''

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία» (Υπουργ. Αποφ. 124512/Β7/04.08.2014/ΦΕΚ 2221/13.08.2014)

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

         Το νέο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.

Σελίδες