Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 3η/25-10-2016 αποφάσισε την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδ.

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

 

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή:

                                                       

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Φιλολογίας

ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγής έως εξήντα πέντε (65) μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής "Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών""

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σελίδες