Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Τμήματος Φυσικής "Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (ΗΕΠ)''

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής "Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού"("Ο.Σ.Υ.Λ.")

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ''ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ''

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ ΝΕΟ  ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Ιατρικής ''Βιοϊατρικές Επιστήμες''

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 πρόκειται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργι

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ''Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών (ΣΕΣΕ)''

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών» (Σ.Ε.Σ.Ε.) αποφάσισε την προκήρυξη 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17.

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ''Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA (MBA Food Business Management)''

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business M

Σελίδες