Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον πρώτο κύκλο σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μaster), για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Προκήρυξη ΠΜΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ''Επιστήμες της Εκπαίδευσης - Master in Education''

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – MASTER IN EDUCATION»
ΤΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -2018

Προκήρυξη για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων

Σελίδες