Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο 'Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών'' του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Ε.Σ.Ε.)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο 'Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων'' του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» 2017/18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο 'Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια'' του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Tεχνολογίας Υπολογιστών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια
και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση
και την οικονομία της»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ''Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος'' του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Πρόσκληση ΠΜΣ “Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 2017-18 του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές
στην «Επιστήμη των Υλικών»

Σελίδες