Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2015-2016, γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής:

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ''Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη''

Το νέο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Τμήματος Ιατρικής ''Πληροφορική Επιστημών Ζωής''

Τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής»,

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην  αριθμ.

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ''Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο''

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών και πιο συγκεκριμένα του «Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ''Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων''

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 τριανταοκτώ (38) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Μαθηματικών ''Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές''

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έως και 45 νέες θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», το οποίο α

Προκήρυξη ΄ΔΠΜΣ Τμήματος Μαθηματικών ''Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων''

Τα Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοι­νώνουν την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», το οποίο απονέμει Με

Σελίδες