Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Προκήρυξη ΠΜΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ''Επιστήμες της Εκπαίδευσης - Master in Education''

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – MASTER IN EDUCATION»
ΤΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -2018

Προκήρυξη για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγής είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Προκήρυξη ΔΠΜΣ με τίτλο "Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση" Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το νέο Διαπανεπιστημιακό‐Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.

Σελίδες