Ανακοινώσεις

Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία και στη ΓΣ της ΣΟΕΔΕ.

Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία και στη ΓΣ της ΣΟΕΔΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία και στη ΓΣ της ΣΟΕΔΕ.

Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία και στη ΓΣ της ΣΟΕΔΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση για ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών, στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 01-12-2019 έως 30-11-2020.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες