Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 26-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ    Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 26-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ    Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικό μηχανήματος για το Τμήμα Νοσηλευτικής Γραμματεία Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.Ημ. ληξης 26-7-20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας με ενσωματωμένες λειτουργίες αντιγραφής εκτύπωσης σάρωσης & fax με τις παρακάτω προδιαγραφές:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική Απαίτηση
Ανάλυση τουλάχιστον 1200 x 1200

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με θητεία για ένα έτος, ήτοι από 1.9.2020 έως 31.8.2021

Διακήρυξη 12/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου “Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του αυλείου χώρου αυτών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη” με δικαίωμα προαίρεσης

Διακήρυξη 12/20
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου “Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του αυλείου χώρου αυτών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη” με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020 και COVID-19 _Παράταση σχεδίου (Call 2019).

Σε συνέχεια της από 29/04/2020 ενημέρωσής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων σχετικά με τη διαχείριση των κινητικοτήτων του Προγράμματος Erasmus+ ακαδ.

Ορισμός Διαχειριστών και μελών Εφορευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων ΕΗΜΜ και ΕΠΕ.

Ορισμός Διαχειριστών και μελών Εφορευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων ΕΗΜΜ και ΕΠΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες