Ανακοινώσεις

Διακήρυξη για την «Προμήθεια επί συνδρομή ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020»

Διακήρυξη για την «Προμήθεια επί συνδρομή ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020»

Επισυναπτόμενα: 

Διακήρυξη 25/19 «Mίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο».

Διακήρυξη 25/19 «Mίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο».

Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη» με αριθμ. Πρωτ. 2342/6173/35702/18-10-2019.

Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη» με αριθμ. Πρωτ. 2342/6173/35702/18-10-2019.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                    Πάτρα   29  /  10  / 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 8 / 2019-2020

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου για την «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου για την «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

Σελίδες