Ανακοινώσεις

Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση για ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.

Ορισμός εφορευτικών επιτροπών και διαβίβαση εκλογικών καταλόγων για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντών των Τομέων: i) Γενικών Επιστημών, ii) Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής &  iii) Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας,

Σελίδες