Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                  Πάτρα   17  /   1  / 2020

ERASMUS+ Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία ακαδ.έτους 2019-2020 (Επαναληπτική)

ERASMUS+ Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία ακαδ.έτους 2019-2020 (ΙΙ)

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: 20/01/2020 έως και 11/02/2020

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 17/ 2019-2020

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΔΑ:ΨΑΘΜ469Β7Θ-Ω8Ε
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Προκήρυξη κενών θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                          Πάτρα    15  /  1  / 2020

ERASMUS+ Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση 2019-2020 (Επαναληπτική)

Σας ενημερώνουμε για τις ευκαιρίες Kινητικότητας για Eπιμόρφωση Προσωπικού σε Πανεπιστήμια/φορείς της Ευρώπης που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (δράση Erasmus ΚΑ103 / Staff Mobility for Training).

Παράταση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων

Μέχρι την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες