Ανακοινώσεις

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Κων. Αθανασόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Χημείας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Κων. Αθανασόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Χημείας.

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση περί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Επανέκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών ελέγχου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Πατρών και του Παν/μιου Πατρών στο Αγρίνιο για το έτος 2019-2020»

Ανακοίνωση περί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Επανέκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών ελέγχου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Πατρών και του Παν/μιου Πατρών στο Αγρίνιο για το έτος 2019-2020»

Επισυναπτόμενα: 

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σ.Α.Κ.Ε.

Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Δεύτερη Τροποποίηση Διαπιστωτικής Πράξης συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σ.Α.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δεύτερη Τροποποίηση Διαπιστωτικής Πράξης συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες