Ανακοινώσεις

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της ΣΘΕ.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της ΣΘΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2022.

Ορισμός μελών Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για την εκλογή Προέδρων & Αναπλ. Προέδρων των ΤΟΕ, ΤΔΕ, & ΤΔΕΑΠΤ της ΣΟΕΔΕ.

Ορισμός μελών Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για την εκλογή Προέδρων & Αναπλ. Προέδρων των ΤΟΕ, ΤΔΕ, & ΤΔΕΑΠΤ της ΣΟΕΔΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Αποστολή αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών (2021-2022)

Αποστολή αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων από το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρώ

Υποτροφίες "Μαρία Μιράσγεζη" σε φοιτήτριες ΜΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας

 

Προς τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
 

Σελίδες