Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Τ.Υ. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»
 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Σ.Υ.Λ. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  («Ο.Σ.Υ.Λ.»)

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί:

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το α΄ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν/μίου Πατρών δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων για μεταπτυχιακές σπουδές.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
         Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11 π.μ.
 
          Προϋπολογισμός:  18.450,00  € συμπ. του ΦΠΑ.

Ανακοίνωση για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ '' Βιοϊατρική Τεχνολογία''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
            ----- . -----
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημόσιος διαγωνισμός (διακ. 8Ε/12): Καθαρισμός των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου, για ένα (1) χρόνο.

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για τον καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του  Πανεπιστημίου, για ένα (1) χρόνο.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00  π.μ.
 

Σελίδες