Ανακοινώσεις

Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης/θέμανσης),αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου & ψυκτικών θαλάμων των κτιρίων Παν/μίου Πατρών διάρκειας 24 μηνών.

Ανάρτηση Διακήρυξης 12/19 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τη ''Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης / θέρμανσης), αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου και ψυκτικών θαλάμων των κτιρίων του Πανε

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 31 / 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενιδαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ''Επιστήμες της Εκπαίδευσης - Master in Education'' του Τμήματος ΤΕΕΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – MASTER IN EDUCATION» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Σελίδες