Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020”

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης  Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020”

Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων στη δράση Erasmus+/KA103 Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 7/2019-2020/30.07.2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα για τη δράση της Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επισυναπτόμενα: 

Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων για Πρακτική Άσκηση σε ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2020-2021 (μέσω Erasmus+).

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του ΥΠΕΞ ακαδ. έτους 2020-2021 (μέσω Erasmus+) υποβλήθηκε μία (1) αίτηση.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Χ477-R6NETAPP»

 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιούλιου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και συναλλαγή με το κοινό (κανόνες ασφαλείας σχετικά με τον Covid 19).

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 σε χώρους γραφείων όταν υπάρχει συναλλαγή με το κοινό και βάσει:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ W.C. ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ (ΡΙΟ) ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ»

 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ (ΚΟΥΚΟΥΛΙ), ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ»

  10.006,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Σελίδες