Ανακοινώσεις

Erasmus+ KA107 Διεθνής Κινητικότητα 2018-2020/ Παράτασης έως 31-07-2021

Σας ενημερώνουμε οτι η λήξη  του Προγράμματος Erasmus+ KA107 Διεθνής Κινητικότητα (Call 2018), θα παραταθεί έως 31-07-2021 έπειτα από σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΜΣ/ΙΚΥ με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των κινητικοτήτων, δεδομένων των ειδικών συνθηκών που πρ

Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο» για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικαίας σύναψης σύμβασης Άνω των Ορίων για την ΄΄Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο» για δύο (2) ακαδημαϊκ

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ »

  2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Προσφορές δεκτές  μέχρι και την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Δ/ντη του Τομέα Γενικών Επιστημών του Τ.Επ.ΕΚ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα των Γενικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2021.

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020”

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης  Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020”

Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων στη δράση Erasmus+/KA103 Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 7/2019-2020/30.07.2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα για τη δράση της Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες