Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 14/ 2019-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 / 2019-2020

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2019»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2019»

«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών» (αρ.πρωτ. 2880/7759/43617/5-12-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες