Ανακοινώσεις

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.

Ορισμός εφορευτικών επιτροπών και διαβίβαση εκλογικών καταλόγων για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντών των Τομέων: i) Γενικών Επιστημών, ii) Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής &  iii) Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ ¨Δημόσια Υγεία-Public Health¨

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διακήρυξη για την «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

Διακήρυξη για την «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

Επισυναπτόμενα: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 7 / 2019-2020

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες