Ανακοινώσεις

Υποτροφίες της HELMEPA

Επισυναπτόμενα: 

θεση ΙΤ στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

θεση ΙΤ στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

http://psp.org.gr/sites/default/files/ΘΕΣΗ%20ΙΤ%20-%20ΕΠΠ-Ψ43ΔΟΡΕΤ-ΠΞΛ.pdf

18o Συνέδριο Σκυροδέματος-Παράταση προθεσμίας ως 25.9.2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

18o Συνέδριο Σκυροδέματος

Σε συνέχεια της υπ αρ. 16081/28.06.2017 επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ,  σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων του 18ου Συνεδρίου Σκυροδέματος μετατέθηκε εκ νέου για τις 5 Αυγούστου  2017.

18o Συνέδριο Σκυροδέματος

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες