Ανακοινώσεις

Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών  για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της ΣΕΥ  του  Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΕΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΕΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΔΑ: 6ΑΛΓ469Β7Θ-ΖΑΜ)

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες