Ανακοινώσεις

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα ΣΟΔΕ.

Πράξη Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα ΣΟΔΕ για την τριετία 20/3/2018 έως 19/3/2021.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την τριετία 20/3/2018 έως 19/3/2021.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Μπεληγιάννη Γρηγορίου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Μπεληγιάννη Γρηγορίου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, υποψηφίου εκπροσώπου της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στον ΕΛΚΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Βουτσινά Βασιλείου, Καθηγητή Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βιογραφικό κ. Βουτσινά Βασιλείου, Καθηγητή Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, υποψηφίου εκπροσώπου της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στον ΕΛΚΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες