Φοιτητικές Επιστημονικές Οργανώσεις Πανεπιστημίου Πατρών

Co.Mv.o.S.      
Ο Co.Mv.o.S. (Cooperation & MotiVation of Students) είναι μία φοιτητική ομάδα που ιδρύθηκε το 2012 από φοιτητές του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών. Περιοχή δράσης της ομάδας είναι το ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο και προσπαθεί να αναβαθμίσει μέσω των πολλαπλών και ποικίλων δράσεών της.
E-mail: info.comvos@gmail.com
Website
Facebook

AIESEC
Πρόκειται για μία από τις πιο μακροχρόνιες και πολυπληθής φοιτητική οργάνωση. Η AIESEC αποτελείται από 128 μέλη- επιτροπές που διοικούνται από νέους σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλο δίκτυο συνεργασίας με επιχειρήσεις που προσφέρουν υψηλής ποιότητας εμπειρίες στην πρακτική άσκηση φοιτητών και αποφοίτων σε διεθνές επίπεδο. Επίσης υπάρχει συνεργασία με ΜΚΟ καθώς και με start-up εταιρείες.
E-mail: aiesec.patras@aiesec.net
Website

ESN UOPA
Το ESN UOPA (Erasmus Student Network) είναι ένας φοιτητικός, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός σύλλογος, που βοηθά εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές με το πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+. Το ESN UOPA βοηθά στην ένταξή τους στην πανεπιστημιακή ζωή όσο και στην καθημερινότητα της πόλης, διοργανώνοντας τακτικά εκδηλώσεις και δραστηριότητες στην Πάτρα.
E-mail: uopa.erasmus@gmail.com
Website
Facebook
 
AEGEE
Η AEGEE (Association des Etats Generaux des Etudiants de L’Europe -προφέρεται Αεζέ) είναι μια πανευρωπαϊκή, μη κερδοσκοπική οργάνωση φοιτητών και νέων όλων των επιστημών. Στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και στην αύξηση της κινητικότητας των νέων, δίνοντάς τους ευκαιρίες για ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μέσα από τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των νέων. Η AEGEE Πάτρα αποτελεί τοπικό παράρτημα της AEGEE-Europe.
E-mail: patras@aegee.org
Website
Facebook

Mindspace
To Mindspace είναι ένας σύλλογος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας φοιτητών και νεαρών αποφοίτων, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αθήνα και την Πάτρα. Σκοπός του Mindspace είναι η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως επιλογή στους φοιτητές και η υποστήριξη των ιδεών και των ομάδων τους. Η Mindspace διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και workshop με θέμα την επιχειρηματικότητα όπως το “How to Start a Startup” , το “Positivity Catalyst” το διεθνές Fuck Up Nights-Stories about Failure. Ενώ σε συνεργασία με τη PATRASIQ, οργανώνονται διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις και workshops καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
E-mail: info.patras@mindspace.gr;
Website
Facebook

BEST
Ο BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας ευρωπαϊκός, μη κυβερνητικός, μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που απευθύνεται σε φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστημών. Δραστηριοποιείται σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, 97 πανεπιστήμια και αριθμεί τουλάχιστον 3.300 φοιτητές ως μέλη. Δημιουργήθηκε για να βοηθά τους φοιτητές των τεχνολογικών σχολών να διευρύνουν συνεχώς τους ορίζοντές τους, προσεγγίζοντας την ευρωπαϊκή κουλτούρα μέσω ν σεμιναρίων, τοπικούς διαγωνισμούς μηχανικής, επισκέψεις σε εταιρίες  και πολιτιστικές ανταλλαγές.
E-mail: patras@best.eu.org.
Website
Facebook
 
EESTEC
Η EESTEC (Electrical Engineering Students’ European Association) Τοπική Επιτροπή Πάτρας είναι μια μη πολιτικοποιημένη και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανευρωπαϊκή οργάνωση φοιτητών Η/Μ & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής. Η πρωταρχική δράση είναι οι ανταλλαγές φοιτητών και η διεξαγωγή εξειδικευμένων επιστημονικών σεμιναρίων. Πέρα από τα σεμινάρια, γίνονται επισκέψεις σε αξιοθέατα της πόλης και διάφορες ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.
E-mail: eestec.patras@gmail.com; patras@eestec.net
Website
Facebook

ΙΕΕΕ
Τα τοπικά παραρτήματα του ΙΕΕΕ απαριθμούνται περίπου 1.150 σε όλο τον κόσμο. Τα παραρτήματα αναλαμβάνουν την οργάνωση σεμιναρίων και workshops πάνω σε νέες τεχνολογίες, επισκέψεων σε τεχνολογικά και φοιτητικά συνέδρια, κ.α. και είναι υπεύθυνα για τον προσανατολισμό νέων μελών. Το τοπικό παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει ήδη 2 societies (Engineering in Medicine and Biology, Computers), τα οποία λειτουργούν αυτοτελώς και σε συνεργασία με το IEEE SB, το οποίο αποτελείται από φοιτητές διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.
Website
Facebook

Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών (η αλλιώς ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) δημιουργήθηκε το 2012. Το γραφείο στηρίζεται από την Περιβαλλοντική Εθελοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών ή αλλιώς τους «Πράσινους» εθελοντές. Πρωταρχικός σκοπός η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών, αλλά και των πολιτών της Πάτρας πάνω σε βασικούς περιβαλλοντικούς άξονες της ενέργειας, της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων. Διοργανώνει εκδηλώσεις για την ενίσχυση των στόχων της, ημερίδες, δενδροφυτεύσεις αλλά και όμορφες ποδηλατάδες.

Website
Facebook
Υπευθ.Επικοιν.:Δρ.Αγγ.Χριστογέρου, angiechristo@upatras.gr  

Student Guru
Το Student Guru Patras είναι μια φοιτητική ομάδα που ασχολείται με σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές της πληροφορικής. Ετησίως διεξάγονται παρουσιάσεις που αφορούν επίκαιρα τεχνολογικά θέματα, όπως προγραμματισμός, web development and security, robotics, κ.α. Επιπλέον, ορισμένες παρουσιάσεις συνοδεύονται από workshops ή διαγωνισμούς, στους οποίους κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει ώστε να υλοποιήσει ιδέες, να αναπτύξει τις ικανότητές του, αλλά και να διεκδικήσει έπαθλα. Παρ’ ότι η ομάδα απαρτίζεται από φοιτητές των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, οι δράσεις απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως σχολής.
Ε-mail: sgpatras@outlook.com
Website
Facebook
 
BiTUP
Η BiTUP (Bioscientific Team, University of Patras) είναι η πρώτη φοιτητική Βιοεπιστημονική - Βιολογική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομάδα που ξεκίνησε το 2016. Στόχος των μελών της είναι να αναδείξει την Επιστήμη της Βιολογίας στο φοιτητικό και το ευρύ κοινό μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και να πετύχει τη συνεχή ενημέρωση των Βιολόγων φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Email: info.bioteamup@gmail.com
Facebook:
Instagram: bioteamup/BiTUP

HelMSIC
Η HelMSIC (Hellenic Medical Students’ International Committee Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητικών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές Ιατρικής, και σήμερα αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε Ιατρική Σχολή. Οι δράσεις εστιάζονται σε 6 θεματικές: Ιατρική Εκπαίδευση, Δημόσια Υγεία, Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη, Κλινικές και Ερευνητικές Ανταλλαγές. Συνεργάτες στις δράσεις της είναι οι εξής φορείς: Γιατροί χωρίς Σύνορα, ΚΕΘΕΑ, Γιατροί του Κόσμου, ACT UP κ.α.. Επιπλέον, η HelMSIC αποτελεί ενεργό μέλος των IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations και EMSA – European Medical Students’ Association
Website
Facebook

UPatras SEG Student Chapter
Στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019 Φοιτητικό Παράρτημα της Society of Economic Geologists. Η Society of Economic Geologists (SEG) ιδρύθηκε το 1919 και έθεσε ως στόχο της την προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης της κοιτασματολογίας, όπως αυτή εξελίσσεται από τα πρώτα στάδια της αναζήτησης των κοιτασμάτων και της επιβεβαίωσης των αποθεμάτων, μέχρι τα τελικά στάδια της απόληψης των ορυκτών πρώτων υλών. Ο θεσμός των φοιτητικών παραρτημάτων (Student Chapters) της SEG, ο οποίος λειτουργεί σε 33 χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να φέρει σε επαφή φοιτητές τόσο από διαφορετικές χώρες μεταξύ τους όσο και με ειδικούς γεωεπιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τα ερευνητικά κέντρα και τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο των δράσεων των παραρτημάτων που ορίζει και ενθαρρύνει η SEG, συγκαταλέγονται μηνιαίες συναντήσεις των μελών και παρουσιάσεις θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος, ασκήσεις υπαίθρου, ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές κ.λ.π.
Email: upatras.seg@gmail.com
Website: https://www.segweb.org/ , https://upatrassegstudentchapter.wordpress.com/
Facebook
Ακαδημ. Σύμβουλος: Δρ. Σταύρος Καλαϊτζίδης, skalait@upatras.gr