Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών: Έλεγχος Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Εκλεκτόρων

Έλεγχος Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Εκλεκτόρων

Επισυναπτόμενα: 

Πρυτανικές Εκλογές 2014: Έλεγχος Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Εκλεκτόρων

ΠΡΟΣ: Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους και Λέκτορες του Ιδρύματος

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου

 Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 21/03/2014 θα αρχίσει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου στο Πανεπιστήμιο tovima@upatras.gr σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση 18/23-01-2014.

Σελίδες