Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                             Πάτρα   30  / 7  / 2019
                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                        Πάτρα   3 /  7  / 2019

Δήλωση ενδιαφέροντος για ορισµό διερμηνέων έτους 2020

Προκειµένου  να  διαβιβαστεί στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό διερμηνέων, παρακαλούµε, σε περίπτωση  που  επιθυμείτε να συµπεριληφθείτε στον  νέο  πίνακα  διερμηνέων για το έτος 2020, να το δηλώσετε αποστέλλοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ξένη γλώσσα κ

Δήλωση ενδιαφέροντος για ορισµό πραγµατογνωµόνων έτους 2020

Προκειµένου  να  διαβιβαστεί  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό πραγµατογνωµόνων, παρακαλούµε, σε περίπτωση  που  επιθυμείτε να συµπεριληφθείτε στον  νέο  πίνακα  πραγµατογνωµ

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                        Πάτρα     15 /  5  / 2019

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                                 Πάτρα    9  /  4  / 2019

Προκήρυξη κενής θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                 Πάτρα   29  /  3  / 2019

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                  Πάτρα    14  / 3  / 2019

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                              Πάτρα   7  /  3  / 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΔΑ: ΩΠΒΒ469Β7Θ-Θ9Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Ιατρικής,
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Σελίδες