.

Αποτελέσματα επιλογής Erasmus Studies 2012-2013

Η Επιτροπή Erasmus μετά από Συνεδρίαση αποφάσισε την παρακάτω κατανομή θέσεων ανά Τμήμα (βλ. Εγκεκριμένες θέσεις ανα Τμήμα) για τη δράση LLP/Erasmus studies ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 [π.χ.

Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης Erasmus Placements στην Κύπρο.

Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στην Κύπρο Logistics και Marketing.

Μετακίνηση Προσωπικού για Επιμόρφωση - Πρόγραμμα LLP/ Erasmus 2011-2012

Σας ενημερώνουμε ότι με το Πρόγραμμα LLP/Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και συγκεκριμένα από τη δράση Staff Training υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης περιορισμένου αριθμού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας (5 έως 6 άτομα) σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης για επιμό

Work Placement Mobility in Malta

I would like to introduce STAGE MALTA to your Institution. Our organisation has experience in providing students and graduates the opportunity to conduct a Work Placement Mobility in Malta.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες