Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα Erasmus Mundus:

Η νέα έκδοση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δράση Erasmus Mundus Action 3 (2009-2013)*, υπό τον τίτλο: «Erasmus+: Building on Experience – Testimonials of Erasmus Mundus Promotion Projects», είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/erasmus_building_on_experience.pdf

Κατάλογος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών Erasmus Mundus που χρηματοδοτήθηκαν από το 2004 μέχρι και το 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.