Ανακοινώσεις: Μέλη ΔΕΠ

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                            Πάτρα   30  / 4  / 2020

Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020 και COVID-19 _ Διαχείριση κινητικοτήτων φοιτητών.

Αναφορικά με τις κινητικότητες Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020 και λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν από τον Covid-19, η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για τις παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ: ΩΩΥΥ469Β7Θ-ΨΟ9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδάσκοντος του Τμήματος 
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 28/ 2019-2020

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                                              Πάτρα     10  / 04 / 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Erasmus+ ακαδ. έτος 2019-2020- Παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων/ τηλεργασίας λόγω COVID-19.

Σε συνέχεια ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Σελίδες