Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε στις 16-06-1989. Έχει έδρα την Πάτρα και σε αυτήν εντάχθηκαν τα εξής τμήματα με το αντίστοιχο έτος ιδρύσεως:

  • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών), 1983, με έδρα την Πάτρα
  • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), 1983, με έδρα την Πάτρα
  • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 1989, με έδρα την Πάτρα
  • Τμήμα Φιλολογίας, 1994, με έδρα την Πάτρα
  • Τμήμα Φιλοσοφίας, 1999, με έδρα την Πάτρα
  • Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, 2019, με έδρα το Αγρίνιο
  • Τμήμα Μουσειολογίας, 2019, με έδρα τον Πύργο

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Ανακοινώσεις Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κοσμήτορας

Κόμης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Γραμματεία

Αναπλ. Προϊστάμενος: Νικόλαος Κουτσάγγελος, email: hssdean@upatras.gr, Τηλ.: 2610 969604, Ελένη Γεωργουδάκη Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού