Ανακοινώσεις: Ενημερωτικά δελτία

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου / 15.01.21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης 9 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο του Έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81288)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 9 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ.

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (18.12.20)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (17/12/20)

Πάτρα, 17/12/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσταση Επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για το υδρογόνο

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (11/12/20)

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου (04.12.20)

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου (27.11.20)

Δελτίο Τύπου (20.11.20)

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου (19.11.20)

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου (13.11.20)

Σελίδες